0640081871 (WhatsApp) info@techva-webdesign.nl

PRIVACY VERKLARING

 

Dit is de Privacy Verklaring van TechVA-Webdesign (hierna te noemen “TechVA-Webdesign”, “ik”,”mij” of “mijn”), een onderneming met adres: van Saelenplantsoen 24, 1951 GH, Velsen-Noord. TechVA-Webdesign is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89560558. Deze Privacy Verklaring legt uit hoe ik gegevens verzamel, gebruik, deel en bescherm in relatie tot mijn website www.techva-webdesign.nl (de “Website”). Ik verzamel deze gegevens wanneer u mijn Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Ik verwerk persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van mijn Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Mijn Privacy Verklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 

Wat voor gegevens verzamel ik?

Ik verzamel de volgende gegevens die u mij verstrekt:

  1. Communicatie tussen TechVA-Webdesign en u (ik mag u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

 

Logfile informatie

Ik verzamel alleen informatie die uw browser stuurt als u mijn Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website versta ik met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van mijn Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Analytische diensten

Ik maak gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen mij om het verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, mijn Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die mij helpen bij het verbeteren van mijn Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Ik gebruik deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor mij niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Ik gebruik voor mijn analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Ik deel alleen gegevens met Google die ik op basis van de AVG mag delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

 

Hoe gebruik ik deze informatie?

Alle informatie die ik verzamel gebruik ik om mijn Website te ondersteunen en verbeteren.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Ik zal uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer TechVA-Webdesign, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van mijn activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Verklaring moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek ben ik gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Ik ben ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer ik geloof dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om mij, u en anderen te beschermen. Informatie die ik ontvang over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot mijn voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

TechVA-Webdesign heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ik gebruik veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, TechVA-Webdesign kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en TechVA-Webdesign. Ik ben niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Ik span mij in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart TechVA-Webdesign persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@techva-webdesign.nl.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met TechVA-Webdesign door een e-mail te sturen naar info@techva-webdesign.nl of een brief sturen naar:

TechVA-Webdesign
Van Saelenplantsoen 24
1951 GH, Velsen-Noord

 

Applicaties, websites en diensten van derden

Ik ben niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van mijn Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Mijn Privacy Verklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van mijn Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op mijn website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

 

Privacy van kinderen

Mijn website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien ik erachter kom dat ik persoonlijke gegevens heb verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zal ik stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van mijn servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan mij, dan kunt u contact met mij opnemen via info@techva-webdesign.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op mijn site en u deze wil verwijderen, dan zal ik mij inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, kunt u contact met mij opnemen via info@techva-webdesign.nl

 

Wijzigingen

TechVA-Webdesign kan van tijd tot tijd deze Privacy Verklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Verklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, dan kunt u contact opnemen met TechVA-Webdesign door een e-mail te sturen naar info@techva-webdesign.nl.